Изнесен ритуал

Пакет „Стандарт“ 110 лв.

Сватбена арка „ стандарт“

Украса за маса за изнесения ритуал

Сватбени стойки / кордони/ 6бр. ‚Стандарт“

/Реална цена на пакета 125 лв., пакетна цена за сезон 2018г-2019г. – 110лв../

 

Пакет „Перла“ – 250 лв.

Сватбена арка ‚ Лукс“

Сватбени стойки / кордани/ „ Лукс“ 6бр.

Украса на масата за изнесения ритуал + живи цветя

/Реална цена на пакета 270 лв., пакетна цена за сезон 2018г-2019г. – 250 лв./

Пакет „Лукс“ – 450 лв.

Сватбена арка ‚ Лукс“

Сватбени стойки / кордани/ „ Лукс“ 6бр. + живи цветя

Украса на масата за изнесения ритуал + живи цветя

Столове за изнесен ритуал – декорирани с калъфи и панделки – 18 бр.

Пътека по която да минат младоженците декорирана с листенца

/Реална цена на пакета 500 лв., пакетна цена за сезон 2018г-2019г. – 450 лв./